Nieuws

Waarom ik me als huisarts aansluit bij NIK Noordoost

Waarom ik me als huisarts aansluit bij NIK Noordoost

 

Op dinsdag 4 juni is NIK Noordoost in gesprek gegaan met een aantal huisartsen uit de regio, onder leiding van Bernarda Heslinga en Elsbeth Rispens. Bernarda vertelt waarom zij zich als huisarts aansluit bij NIK Noordoost.

Tekst: Bernarda Heslinga

 

Als huisarts kom je zelden in aanraking met de kinderpalliatieve zorg. Wel hebben we allemaal een aantal chronisch zieke kinderen in onze praktijken, maar veel van de zorg daarvoor hebben we niet goed in beeld. Toen ik ruim tien jaar geleden een meisje van 11 jaar met een recidief leukemie begeleidde tot aan haar overlijden voelde ik me behoorlijk alleen. Met haar lichamelijke symptomen kon ik wel uit de voeten, maar over hoe ik met haar het gesprek aan kon gaan over wat zij, haar ouders en haar broer wel en niet meer wilde had ik nooit iets geleerd. Hoe fijn zou het geweest zijn als ik had kunnen terugvallen op zowel de medische als de psychosociale expertise van ervaren professionals?

Dit is voor mij de reden dat ik als huisarts (en als kaderarts palliatieve zorg) in NIK Noordoost mee wil doen. Mijn idee is om in ieder geval een goede sociale kaart te hebben, op wie kan je in een moeilijke situatie terugvallen. Inmiddels zijn er Kinder Comfort Teams die je kunnen ondersteunen vanuit de academische centra. Maar ook dichterbij zijn er organisaties met expertise op wie je terug kan vallen, het NIK kan een sociale kaart (Zorg in de buurt) up to date houden. Het lijkt mij ook erg fijn als er een aantal huisartsen en/of kinderartsen zijn met wie je kan sparren over moeilijke zaken. Als huisartsen zouden we dan kunnen kijken wat hebben we als huisartsen nodig van het netwerk en wat kunnen huisartsen aan het netwerk toevoegen?

Na deze bijeenkomst hebben we concrete afspraken kunnen maken:

  1. Huisartsen voor Huisartsen, consultatie en advies. Per provincie komt er 1 kaderarts kinderpalliatieve zorg op Zorg in de buurt. Huisartsen kunnen met hen sparren bij persoonlijke vragen over kinderpalliatieve zorg.
  2. De huisarts van het zieke kind, wordt door de hoofdbehandelaar/kinderartsen/KinderComfortTeam actief betrokken vanaf de diagnose.
  3. Deskundigheidsbevordering voor kinderverpleegkundigen in communicatie met de huisarts.
  4. De kaderartsen kinderpalliatieve zorg verspreiden de boodschap van het NIK onder alle kaderartsen in de regio Noordoost.
  5. Het kenniscentrum kinderpalliatieve zorg kan haar kennis verspreiden binnen de scholing van de kaderartsen opleiding.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot