Onze netwerkpartners

De netwerkpartners van NIK Noordoost

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Noordoost. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Noordoost zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Allerzorg

Allerzorg biedt thuiszorg aan (ernstig) zieke kinderen. Naast de reguliere thuiszorg biedt Allerzorg ook palliatieve kindzorg aan terminaal zieke kinderen thuis aan. De reguliere thuiszorg wordt geboden aan kinderen die het ziekenhuis hebben verlaten, maar wel nog verpleegkundige zorg nodig hebben. Deze zorg wordt tevens geboden op school of op het kinderdagverblijf en ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. Allerzorg biedt onder andere zorg aan kinderen die het volgende nodig hebben: toediening van insuline, tracheacanulezorg, thuisbeademing, infuustherapie, toediening van medicatie, sondevoeding, stomazorg en/ of wondzorg.

Meer informatie?

Kijk op www.allerzorg.nl

Antonius Zorggroep

De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland. Wij bieden een breed pakket aan zorg, waaronder ziekenhuiszorg, thuiszorg, spoedzorg, zorgbemiddeling en services aan huis via Thuishotel.

Ons motto is: Zorg thuis als het kan , in het ziekenhuis als het moet. De Antonius Zorggroep is één van de eerste thuiszorgziekenhuizen van Nederland. Doordat we thuiszorg en ziekenhuiszorg vanuit één organisatie aanbieden, kunnen patiënten een volledig zorgpakket ontvangen: naadloos van thuiszorg naar ziekenhuiszorg en weer terug. Deze zorg wordt geboden door (kinder)verpleegkundigen.

Meer informatie?

Kijk op www.mijnantonius.nl

Beatrix Kinderziekenhuis (UMCG)

In het UMCG komen veel volwassen mensen, maar ook kinderen. Voor de kinderen is er het Beatrix Kinderziekenhuis. Daar hebben ze speciale kinderverpleegafdelingen en eigen kinderpoliklinieken. Je komt op de verpleegafdelingen met de trap of met de discolift. Iedere afdeling heeft een cijfer. Aan het cijfer kan je zien op welke verdieping je moet zijn.

Meer informatie?

Kijk op www.umcg.nl

Beter Thuis Wonen Thuiszorg

Ieder mens is onderdeel van de samenleving. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij zorg en organisatie van hun eigen leven kunnen een beroep doen op Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Wij vinden dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn en dat elk mens over eigen zorg moet kunnen beslissen. Positieve gezondheidsbeleving is ons uitgangspunt. Professioneel en vakkundig handelen is voor ons vanzelfsprekend.

Meer informatie?

Kijk op www.beter-thuis-wonen.nl

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis staat voor topklinische en persoonsgerichte zorg. We zijn een betrokken en ambitieuze organisatie die luistert naar patiënten en daardoor continu verbetert. Als trots lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen volgen we de nieuwste ontwikkelingen, investeren veel in innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks nemen we circa 20.000 patiënten op en bezoeken 300.000 patiënten onze poliklinieken. 

Op onze Kinder- en Jeugdafdeling nemen we kinderen en jongeren op in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Als uw kind ziek is en in ons ziekenhuis verblijft, willen we zorgen voor een zo prettig mogelijke ervaring. Voor u en uw kind. Een opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor uw kind. Hoe uw kind daarop reageert, is moeilijk te voorspellen. Door een goede voorbereiding thuis kan uw kind de opname makkelijker doorstaan en verwerken. We helpen u graag met deze voorbereiding.

Meer informatie?

Kijk op www.dz.nl

Ergo Actief/ Karin Murk (Kinder-)ergotherapeut/OC-behandelaar

Ergo Actief is een praktijk voor kinderergotherapie met 5 collega’s in Friesland en Groningen. Ergotherapie richt zich op alle dagelijks handelen die eigenlijk automatisch behoren te gaan, zoals zitten, badderen, spelen, fietsen maar moeizaam verlopen of niet lukken vanwege beperkingen. Dit kan thuis zijn, op school of in de directe omgeving van het kind. Samen met het gezin, zoeken naar oplossingen zodat ze met elkaar meer mogelijkheden krijgen.
Onze kracht ligt in het doorgaan met zoeken naar oplossingen en mogelijkheden met als doel is om kinderen zo veel mogelijk te laten genieten. Doordat de kinderen met het gezin mee op pad kunnen met behulp van een passende rolstoel, wandelwagen of fiets. Maar ook door het opstellen van een stappenplan om zindelijk te worden of het vinden van de juiste spelmaterialen kan hieraan bijdragen. 

Meer informatie?

Kijk op www.ergoactief.nl en www.ergoactiefverhuur.nl

Villa ExpertCare - Wezep

Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Villa ExpertCare biedt intensieve kinderverpleging aan ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen, een aantal nachten per week komen logeren of naar de flexibele verpleegkundige kinderopvang. In Villa ExpertCare is 24 uur per dag een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Uw kind verblijft in een omgeving die zoveel mogelijk aanvoelt als thuis. Van onze bevlogen verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers krijgt uw kind alle zorg en aandacht die het verdient.

Meer informatie?

Kijk op www.expertcare.nl

Icare - Team Kindzorg

Het Team Kindzorg van Icare verleent (thuis)zorg aan kinderen in Noordoost Nederland: of het nu gaat om intensieve thuiszorg, korte zorgmomenten of begeleiding. Door de deskundige en persoonlijke begeleiding en de korte lijnen met artsen en behandelaars in het ziekenhuis die wij hebben, sluit de zorg die wij bieden naadloos aan op de zorg die uw kind eventueel in het ziekenhuis of elders heeft ontvangen. En kan uw kind vaak sneller naar huis.

Meer informatie?

Kijk op www.icare.nl

Isala

Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet' waarborgen wij samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Isala biedt meer dan basiszorg. 

Meer informatie?

Kijk op www.isala.nl

Kids2care Kinderthuiszorg

Kids2care Kinderthuiszorg biedt intensieve kindzorg aan chronisch- of acuut zieke kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Kids2care Kinderthuiszorg biedt de mogelijkheid voor ouders om de zorg even uit handen geven en zo even te kunnen bijtanken. Kids2care Kinderthuiszorg specialiseert zich in beademingszorg, epilepsiebegeleiding, monitorbewaking, infuustherapieën, nierdialysen en wond- en stomazorg. De organisatie biedt deze zorg thuis en in overleg ook buitenshuis; zoals tijdens een dagje weg, of op school.

Meer informatie?

Kijk op www.kids2care.nl

Minskenwurk

Of het nu gaat om crisisinterventie, weerbaarheidstraining, of rouw- en verliesbegeleiding, Vanuit Minskenwurk werken wij met mensen, jonge mensen, oude mensen en alles hier tussen in. De kern en kracht van ‘Minskenwurk’ (Fries voor mensenwerk) ligt in de essentie van wat mensen bindt: het onderlinge contact. De mensen met wie wij werken, hebben vaak te maken met een verlieservaring, groot, klein, vaak een ingrijpend verlies. Verlies van een partner, ouders, broer, zus of een kind. door echtscheiding of door de dood… Of door baanonzekerheid, conflicten of baanboventalligheid. Nare berichten krijgen over akelige diagnoses of horen dat ze niet meer beter zullen worden. Mensen, jongeren en kinderen, mogen zelfstandig hun eigen beslissingen blijven nemen en in dat proces van verlies, samen zoeken naar herstel en veerkracht. Daar geloven wij in, dat mensen dat in zich hebben.

Meer informatie?

kijk op www.minskenwurk.nl

Ommelander Ziekenhuis

Het uitgangspunt van Ommelander Ziekenhuis is zorg op maat bieden, dichtbij huis. Dit doen ze vanuit ons ziekenhuis in Scheemda. Hier bieden ze de inwoners van Noord- en Oost-Groningen spoedeisende en alledaagse tweedelijns medisch specialistische zorg aan. 

Meer informatie?

Kijk op www.ommelanderziekenhuis.nl

De Schavuiten - Zwolle & Almelo

De Schavuiten in Zwolle & Almelo is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd 0 tot 5. Het kinderdagverblijf biedt zorg aan kinderen die door hun ziekte niet naar een regulier kinderdagverblijf kunnen. In samenwerking met kinderdagverblijf Pi is het mogelijk om gezonde broertjes en zusjes te laten opvangen op hetzelfde adres. Enkele verpleegkundigen zijn geautoriseerd door het Centrum voor Thuisbeademing om kinderen met beademing zorg te bieden. Daarnaast is het mogelijk om een eigen behandelaar, zoals een fysiotherapeut of logopedist, het kind te laten behandelen tijdens de verblijfuren.

Meer informatie?

Kijk op www.deschavuiten.nl

Team 050

Team050 biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. De problematiek van onze doelgroep is uiteenlopend. Wij begeleiden veelal kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ASS, ADHD, angststoornissen en verstandelijke- en/of lichamelijke beperkingen. Ons uitgangspunt is dat wij de begeleiding afstemmen op de hulpvraag van kind/jongere en ouders. De begeleiding wordt uitgevoerd door jonge professionals. De begeleiders hebben vaak psychologie of pedagogiek gestudeerd of studeren nog. De begeleider staat onder supervisie van een gedragswetenschapper, deze noemen wij binnen Team050 de gezinscoördinator.

Meer informatie?

Kijk op www.team050.nl

Thuiszorg Dichtbij

Thuiszorg Dichtbij biedt thuiszorg voor chronisch- en terminaal zieke kinderen. Het speciaal ingerichte Kindteam kan korte zorgmomenten leveren, nachtzorg of intensieve 24-uurszorg. Daarnaast kan het Kindteam de zorg thuis, op school, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal bieden.

Meer informatie?

Kijk op www.thuiszorgdichtbij.nl

Pauline van Veen | Rouwdoula & uitvaartbegeleiding

Ik vind het één van mijn belangrijkste taken als uitvaartbegeleider om te luisteren met mijn hart naar de wensen van de overledene en de nabestaanden. Elk afscheid is uniek. Mogelijkheden zijn er oneindig veel. Niets is vreemd, alles is bespreekbaar. Het afscheid moet kloppen.

Meer informatie?

Kijk op www.paulinevanveen.nl

Koninklijke Visio

Bij Koninklijke Visio bieden wij voorzieningen voor wonen, dagbesteding en (zorg)onderwijs voor kinderen en jongeren met een visuele en bijkomende beperking tussen 0 en 20 jaar.
Bij het kindercentrum kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht voor behandeling, dagbesteding en (medische) zorg.
Levensgeluk, ontplooiing en participatie staan centraal.

Meer informatie?

Kijk op www.visio.org

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Ziezon - onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Leraren van het basis-, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl