De netwerkleden van NIK Noordoost

NIK is een multidisciplinair samenwerkingsverband. Dat betekent een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, rouw- en verliestherapeuten, geestelijk verzorgers, apotheken, vrijwilligersorganisaties, het onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Noordoost. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Bij NIK Noordoost zijn onder andere onderstaande organisaties aangesloten:

Aandacht voor rouw en verlies

Aandacht voor verlies en rouw is een praktijk die kinderen en volwassenen ondersteunt in het verlies- en rouwproces. Aandacht voor verlies en rouw biedt begeleiding bij veel verschillende rouwprocessen en op veel verschillende manieren bijvoorbeeld: overlijden van een partner, rouw bij jonge kinderen, rouw bij jongeren, rouw in gezinnen, adoptie, echtscheiding en rouw op de werkplek.

Meer informatie?

Kijk op www.aandachtvoorverliesenrouw.nl

Allerzorg

Allerzorg biedt thuiszorg aan (ernstig) zieke kinderen. Naast de reguliere thuiszorg biedt Allerzorg ook palliatieve kindzorg aan terminaal zieke kinderen thuis aan. De reguliere thuiszorg wordt geboden aan kinderen die het ziekenhuis hebben verlaten, maar wel nog verpleegkundige zorg nodig hebben. Deze zorg wordt tevens geboden op school of op het kinderdagverblijf en ’s avonds, ’s nachts of in het weekend. Allerzorg biedt onder andere zorg aan kinderen die het volgende nodig hebben: toediening van insuline, tracheacanulezorg, thuisbeademing, infuustherapie, toediening van medicatie, sondevoeding, stomazorg en/ of wondzorg.

Meer informatie?

Kijk op www.allerzorg.nl

Beatrix Kinderziekenhuis ( UMCG)

In het UMCG komen veel volwassen mensen, maar ook kinderen. Voor de kinderen is er het Beatrix Kinderziekenhuis. Daar hebben ze speciale kinderverpleegafdelingen en eigen kinderpoliklinieken. Je komt op de verpleegafdelingen met de trap of met de discolift. Iedere afdeling heeft een cijfer. Aan het cijfer kan je zien op welke verdieping je moet zijn.

Meer informatie?

Kijk op www.umcg.nl

Beter Thuis Wonen Thuiszorg

Ieder mens is onderdeel van de samenleving. Mensen die ondersteuning nodig hebben bij zorg en organisatie van hun eigen leven kunnen een beroep doen op Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Wij vinden dat de zorg voor iedereen beschikbaar moet kunnen zijn en dat elk mens over eigen zorg moet kunnen beslissen. Positieve gezondheidsbeleving is ons uitgangspunt. Professioneel en vakkundig handelen is voor ons vanzelfsprekend.

Meer informatie?

Kijk op de website van www.beter-thuis-wonen.nl

Villa ExpertCare - Wezep

Kinderen die chronisch of ernstig ziek zijn, hebben vaak 24 uur per dag zorg nodig. Dat is soms heel zwaar. Villa ExpertCare kan u op verschillende manieren zorg uit handen nemen. Villa ExpertCare biedt intensieve kinderverpleging aan ernstig zieke kinderen van 0-18 jaar. Ernstig zieke kinderen kunnen bij Villa ExpertCare (tijdelijk) komen wonen, een aantal nachten per week komen logeren of naar de flexibele verpleegkundige kinderopvang. In Villa ExpertCare is 24 uur per dag een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Uw kind verblijft in een omgeving die zoveel mogelijk aanvoelt als thuis. Van onze bevlogen verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers krijgt uw kind alle zorg en aandacht die het verdient.

Meer informatie?

Kijk op www.expertcare.nl

Icare - Team Kindzorg

Het Team Kindzorg van Icare verleent (thuis)zorg aan kinderen in Noordoost Nederland: of het nu gaat om intensieve thuiszorg, korte zorgmomenten of begeleiding. Door de deskundige en persoonlijke begeleiding en de korte lijnen met artsen en behandelaars in het ziekenhuis die wij hebben, sluit de zorg die wij bieden naadloos aan op de zorg die uw kind eventueel in het ziekenhuis of elders heeft ontvangen. En kan uw kind vaak sneller naar huis.

Meer informatie?

Kijk op www.icare.nl

Isala

Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet' waarborgen wij samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Isala biedt meer dan basiszorg. 

Meer informatie?

Kijk op www.isala.nl

Kids2care Kinderthuiszorg

Kids2care Kinderthuiszorg biedt intensieve kindzorg aan chronisch- of acuut zieke kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Kids2care Kinderthuiszorg biedt de mogelijkheid voor ouders om de zorg even uit handen geven en zo even te kunnen bijtanken. Kids2care Kinderthuiszorg specialiseert zich in beademingszorg, epilepsiebegeleiding, monitorbewaking, infuustherapieën, nierdialysen en wond- en stomazorg. De organisatie biedt deze zorg thuis en in overleg ook buitenshuis; zoals tijdens een dagje weg, of op school.

Meer informatie?

Kijk op www.kids2care.nl

Ommelander Ziekenhuis

Het uitgangspunt van Ommelander Ziekenhuis is zorg op maat bieden, dichtbij huis. Dit doen ze vanuit ons ziekenhuis in Scheemda. Hier bieden ze de inwoners van Noord- en Oost-Groningen spoedeisende en alledaagse tweedelijns medisch specialistische zorg aan. 

Meer informatie?

Kijk op www.ommelanderziekenhuis.nl

De Schavuiten - Zwolle

De Schavuiten Zwolle is een verpleegkundig kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd 0 tot 5. Het kinderdagverblijf biedt zorg aan kinderen die door hun ziekte niet naar een regulier kinderdagverblijf kunnen. In samenwerking met kinderdagverblijf Pi is het mogelijk om gezonde broertjes en zusjes te laten opvangen op hetzelfde adres. Enkele verpleegkundigen zijn geautoriseerd door het Centrum voor Thuisbeademing om kinderen met beademing zorg te bieden. Daarnaast is het mogelijk om een eigen behandelaar, zoals een fysiotherapeut of logopedist, het kind te laten behandelen tijdens de verblijfuren.

Meer informatie?

Kijk op www.deschavuiten.nl

Thuiszorg Dichtbij

Thuiszorg Dichtbij biedt thuiszorg voor chronisch- en terminaal zieke kinderen. Het speciaal ingerichte Kindteam kan korte zorgmomenten leveren, nachtzorg of intensieve 24-uurszorg. Daarnaast kan het Kindteam de zorg thuis, op school, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal bieden.

Meer informatie?

Kijk op www.thuiszorgdichtbij.nl

Koninklijke Visio

Bij Koninklijke Visio bieden wij voorzieningen voor wonen, dagbesteding en (zorg)onderwijs voor kinderen en jongeren met een visuele en bijkomende beperking tussen 0 en 20 jaar.
Bij het kindercentrum kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht voor behandeling, dagbesteding en (medische) zorg.
Levensgeluk, ontplooiing en participatie staan centraal.

Meer informatie?

Kijk op: www.visio.org

Wij zien je Wel

De Werkgroep Wij zien je Wel is medio 2017 gestart met de ambitie om te faciliteren dat het gezinsleven van gezinnen met kinderen met ZEVMB verandert van ‘overleven naar leven’.

Er zijn in 2018 vier pilotprojecten gestart om deze ambitie waar te maken. Een van pilots onderzoekt in de praktijk hoe een ‘Copiloot naast het gezin’ kan worden ingezet om het verschil te maken. Een Copiloot is er voor alle gezinsleden, hij/zij stroomlijnt de aanvraag en organisatie van de zorg, maar is zelf geen zorgverlener.

Er is een landelijk leernetwerk van 16 Copiloten gestart, die samen ongeveer 50 gezinnen ondersteunen. Naast de pilot loopt een onderzoekstraject om te onderzoeken hoe deze inzet kan worden geoptimaliseerd. De opbrengsten zullen uiteraard breed worden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk op www.wijzienjewel.nl/copiloten

Ziezon - onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Ziezon is het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs. Leraren van het basis-, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruikmaken van de ondersteuning van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Meer informatie?

Kijk op www.ziezon.nl

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot