Nieuws

2021 was een goed jaar voor NIK Noordoost

21-1-2022
2021 was een goed jaar voor NIK Noordoost

Lees in dit artikel over alle hoogtepunten van 2021.

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost heeft in 2021 een goed jaar gehad. Hierbij delen we graag enkele resultaten met u.             

 

Rouw- en verliesbegeleiding

In november en december zagen we binnen ons netwerk een grote toename van het aantal verzoeken voor rouw- en verliesbegeleiding vanuit gezinnen. Alle verzoeken konden gehonoreerd worden vanuit de subsidieregeling Impuls Geestelijke Verzorging. Daarnaast hebben we nieuwe rouw- en verliesbegeleiders uit Overijssel en Fryslan geworven en aangesloten bij ons NIK. Dit omdat we merkten dat enkele van onze huidige begeleidersvolle praktijken hebben tot voorjaar 2022. We zijn blij dat dit gelukt is.

 

Bijeenkomsten NIK NO deelnemers

De vaste bijeenkomsten van NIK Noordoost waren dit jaar online; de tweemaandelijkse lunchbijeenkomsten en de tweemaandelijkse netwerkbijeenkomsten.

Enkele onderwerpen die we behandeld hebben, zijn:

  • Het bespreken van casussen,
  • Het uitwisselen van ontwikkelingen en ervaringen bij onze netwerkleden,
  • scholing,
  • Het Individueel Zorgplan 2.0 project,
  • knelpunten bij de indicatiestelling en m.b.t. het samenwerken met het sociaal domein van sommige gemeenten.

Ook zijn organisaties benoemd die ons netwerk kunnen verrijken. Met deze organisaties is en wordt contact opgenomen. Enkelen van hen worden in 2022 deelnemer van ons NIK en daar zijn we blij mee.

 

NIK kern rond Deventer Ziekenhuis

Er zijn helaas weinig zorgaanbieders in oost Overijssel aangesloten bij NIK Noordoost. Dat heeft te maken met het feit dat ons NIK ooit  is gestart rond het UMC Groningen en vanuit Fryslan. We helpen het Deventer Ziekenhuis dan ook om rond het ziekenhuis een vitaal sub-netwerk van zorgaanbieders te realiseren. Door de druk op de reguliere werkzaamheden in het ziekenhuis, door corona, is deze netwerkontwikkeling verschoven van het najaar van 2021 naar het voorjaar van 2022.

 

Individueel Zorgplan 2.0 project

Relatief veel ouders en zorgprofessionals zijn via NIK Noordoost geworven om in focusgroepen en via surveys hun ervaringen met het Individueel Zorgplan (IZP) te delen. Deze inbreng is verwerkt in het concept IZP 2.0. In 2022 komt het nieuwe zorgplan beschikbaar en worden (aanstaande) gebruikers getraind. Ons NIK heeft een belangrijke rol in de aansturing van dit project en werkt daarin nauw samen met het UMC Groningen.

 

Luister- en deelsessies voor ouders

Met de andere zes NIK zijn 5 x 2 online luister- en deelsessies voor ouders georganiseerd. Ouders waarderen dit bijzonder hoog. Elke keer was er een nieuw thema en er werden volop ervaringen gedeeld  gedurende deze online bijeenkomsten. Het is een beproefd recept waar ouders tips van lotgenoten ontvangen, kennisbronnen door het NIK aangereikt krijgen en hun eigen verhaal kunnen delen - en waar ook echt naar geluisterd wordt. Het aantal deelnemers varieert van vier tot negen per sessie. Deze bijeenkomsten worden in 2022 voortgezet.

 

Deskundigheidsbevordering met het UMC Groningen

In de tweede helft van 2021 heeft onze netwerkcoördinator deelgenomen aan de maandelijkse bijeenkomst van KCT leden van UCMGroningen waar van de nieuwste internationale kennis over kinderpalliatieve zorg – in de breedste zin van het woord – geleerd wordt.

‹ Back to List