Contact

Netwerkcoördinator NIK Noordoost

De Netwerkcoördinator voor NIK Noordoost is Johannes Verheijden. Hij is het aanspreekpunt voor ouders, (zorg)professionals en (zorg)organisaties.

NIK Noordoost is een grote regio met 66 gemeenten verspreid over vier provincies. Sommigen zijn dichter bevolkt dan anderen, maar in elke gemeente zijn kinderen die kinderpalliatieve zorg nodig hebben en gezinnen die dat 24/7 ervaren. Voor al deze gezinnen én alle professionals om hen heen is er het Netwerk Integrale Kindzorg. Dus: val je onder eerdergenoemden en heb je een vraag, maak je je zorgen, wil je sparren, heb je ondersteuning nodig, of kom je niet uit een situatie? Neem dan contact op. We zijn er voor je!

Neem contact op met Johannes via info@niknoordoost.nl of telefonisch via 06-19533323.

 

"In mijn werk als coördinator zal ik altijd denken en handelen vanuit het perspectief van kind en gezin. Zij zijn immers de mensen waarvoor de netwerken in het leven zijn geroepen en we dit werk  doen. Wat ook wil zeggen dat professionals - in welke discipline dan ook - ook ondersteund dienen te worden. Een brug bouw je immers van twee kanten. En het is precies dat wat ik zoveel als mogelijk probeer te doen. Bruggen bouwen door over en weer begrip, ondersteuning, verbinding en nabijheid te realiseren om zo een zo goed mogelijk draaiend zorgcontinuüm te realiseren voor de mensen om wie het gaat."