Nieuws

NIK Noordoost werkt met GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften)

NIK Noordoost werkt met GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften)


Voor iedereen die in de jeugdsector werkt en werkt met gezinnen die kampen met een levensduurbeperkende ziekte van een kind, blijft het een uitdaging om daadwerkelijk vraaggericht te werken en kinderen en gezinnen juist díe zorg te bieden die goed aansluit bij hun wensen en behoeften. NIK Noordoost kiest ervoor om door de GIZ-methodiek de gezichten van ouders, jeugdigen en professionals sámen dezelfde kant op te krijgen en op een kwalitatief goede wijze vorm te geven aan de zorg en ondersteuning die nodig is.

 

De GIZ-methodiek is gebouwd op theorieën die afkomstig zijn uit de medische-, neurologische-, sociologische- en gedragswetenschappen. De meest belangrijke theoretische pilaren zijn:

  • de Self Determination Theory (Deci en Ryan);
  • determinanten van ontwikkeling (Bronfenbrenner);
  • de Ouderschapstheorie (Alice van der Pas);
  • de Handelingsgerichte Diagnostiek (Pameijer);
  • principes van positieve psychologie (Seligman).

 

De GIZ-methodiek past binnen het werkproces van professionals uit het brede sociale jeugddomein en dus ook goed binnen het werkdomein van de rouw- en verliesbegeleider die in gezinnen komt en/of met volwassenen of jongeren werkt. De training is aangeboden door Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en georganiseerd door Elsbeth Rispens coördinator van NIK Noordoost. Binnen de methodiek is ruimte voor focus op zowel preventieve of aanvullende zorg. Hierdoor kan je de GIZ-methodiek toepassen binnen de jeugdgezondheidszorg, maar ook binnen andere disciplines waar bijvoorbeeld al een hulpvraag bekend is.

 

Hoe werkt de GIZ-methodiek?
De GIZ-methodiek pas je toe in een gesprek. Samen met ouders en kind maak je een analyse van hun krachten en behoeften. Uit het gesprek komt een gezamenlijke inschatting van de ondersteuning die het beste past bij het gezin: bijvoorbeeld positieve bevestiging, aanvullende zorg of urgente ondersteuning. Deze inventarisatie vormt de basis voor een mogelijk ondersteuningsplan.

 

“Prachtig aanbod ontvangen, dank hiervoor!” aldus netwerklid Hariette Modderman van Minskenwurk.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot