Nieuws

Landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen

Landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt, kan vragen hebben. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Wie over deze levensvragen wil praten, kan bellen naar 085-0043063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.

 

Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. De coördinatoren van de Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) zijn het contactpunt in de regio voor mensen die op zoek zijn naar begeleiding van kinderen met levensvragen, bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden in een gezin. Ook zorgverleners kunnen dit nieuwe nummer bellen of naar doorverwijzen.

 

Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

 

·      thuiswonenden van 50 jaar en ouder

·      volwassenen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten

·      kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

 

Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

Meer informatie over de NIK: https://www.kinderpalliatief.nl/regionale-netwerken

 

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot