Nieuws

Individueel Zorgplan wordt doorontwikkeld!

Individueel Zorgplan wordt doorontwikkeld!

Een aantal jaren geleden is het Individueel Zorgplan (IZP) ontwikkeld om te ondersteunen in de zorg voor een ernstig ziek kind. Het IZP is bedoeld om goede afspraken te maken over de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Van ouders en zorgverleners komen signalen dat het IZP verbeterd kan worden. In samenwerking met ouders en zorgverleners wordt het IZP daarom de komende tijd vernieuwd en opnieuw geïmplementeerd.

 

Evaluatie huidige IZP

In de afgelopen maanden is de evaluatie van het huidige IZP gestart. Ouders zijn geïnterviewd en er zijn focusgroepen met zorgverleners georganiseerd. De komende weken wordt dit afgerond met een vragenlijst voor zorgverleners. Met deze vragenlijst wordt onderzocht hoe volledig en gebruiksvriendelijk de onderdelen van het IZP zijn, hoe een IZP tot stand komt, en hoe de implementatie in de verschillende organisaties het beste vorm kan worden gegeven.

 

Oproep aan zorgverleners

Werk jij met het IZP in de kinderpalliatieve zorg? Deel dan jouw ervaringen en verbeterpunten met de onderzoekers door een vragenlijst in te vullen! Je kunt de vragenlijst vinden op: https://redcap.link/izpproject. Invullen kost maximaal een half uur. Jouw deelname en die van je collega’s wordt enorm op prijs gesteld. De vragenlijst sluit 4 juli 2021.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over het landelijke onderzoeksproject ga naar www.izpproject.com.