Nieuws

Even voorstellen: Marjon Koetje, kwaliteitsmanager Bijzonder Zorgenkind en netwerklid!

Even voorstellen: Marjon Koetje, kwaliteitsmanager Bijzonder Zorgenkind en netwerklid!


Mijn naam is Marjon Koetje en als netwerklid van NIK Noordoost stel ik mijzelf graag aan jullie voor!

Al geruime tijd ben ik werkzaam bij kinderthuiszorgorganisatie Bijzonder Zorgenkind als kwaliteitsmanager. Onder mijn verantwoordelijkheid vallen o.a. het opstarten van nieuwe zorgvragen en het indiceren van de kinderverpleegkundige zorg. Ook ben ik praktijkopleider van alle studenten en stagiaires binnen onze organisatie. Vóór deze baan ben ik jarenlang kinder- en neonatologie IC verpleegkundige geweest in zowel intramurale als extramurale setting.

Mijn missie 
Mijn missie is om de kindzorg in de thuissituatie naar een hoger niveau te brengen. Dat kinderen op eigen wens thuis mogen en kunnen blijven. Zorg indien nodig, waar nodig. Daarbij wil ik ervoor waken dat kinderen niet alleen zorg krijgen maar ook actief blijven in hun eigen sociale leven, bijvoorbeeld op school, bij het (medisch) kinderdagverblijf of bij de logeeropvang. 

Lid NIK NO
Bij de complexe zorgvraag van kinderen die wij in zorg hebben is multidisciplinair werken van groot belang voor de kwaliteit van zorg, maar ook voor de kwaliteit van leven van het kind. Hiervoor is samenwerken en een goede sociale kaart wenselijk. Dit is de reden dat ik lid ben geworden van NIK Noordoost. Heel waardevol om (regionaal) krachten te bundelen. Zo kunnen we van elkaar leren en van elkaars deskundigheid gebruik maken in het belang van kind en gezin.

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot