Nieuws

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook een ziek kind.

Elk kind heeft recht op onderwijs, ook een ziek kind.

Onderwijs is een vertrouwd onderdeel in het leven van een kind. Ook als ziekte in het gezin een grote rol speelt, kan school zorgen voor een stabiele factor. Dit geldt zowel voor de zieke leerling als voor de broers en zussen. Elk kind heeft recht op onderwijs. Met onze begeleiding proberen wij te bereiken dat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen blijven gaan, omdat wij erin geloven dat dat goed is voor elk kind.

 

Netwerk Ziezon
Netwerk Ziezon, ziek zijn en onderwijs, is sinds kort aangesloten bij het Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost. Wij zijn Ria Oudeboon, coördinator van OZL noord (Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen), en Ria Bakker, leidinggevende van de Educatieve Voorziening UMC Groningen. Samen met 110 consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen, die werkzaam zijn bij onderwijsadviesbureaus en UMC’s in heel Nederland, vormen wij het landelijk netwerk Ziezon. Wij ondersteunen zieke leerlingen van het basis-, voortgezet en MBO-onderwijs, hun ouders en schoolteams. Wij doen dit altijd vanuit het perspectief van de leerling en gericht op de voortgang van het onderwijsleerproces.

 

Onderwijs verdient aandacht
Samen met het NIK Noordoost willen wij bereiken dat ook het onderwijsstuk onder de aandacht blijft op het moment dat een van de gezinsleden een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening heeft of krijgt. De kinderen die naar school willen, moeten dat binnen hun mogelijkheden ook kunnen. Daarover denken wij graag mee. We vinden het belangrijk dat de verschillende disciplines, die betrokken zijn bij het gezin, elkaar weten te vinden. Op die manier kunnen we een beroep doen op elkaars expertise in het belang van het hele gezin. 

 

Voor vragen/informatie: r.bakker01@umcg.nl

Blijf op de hoogte!

Lees over de laatste ontwikkelingen in de kinderpalliatieve zorg.

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg

De NIK zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

logo groot