Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost

Heb je hulp nodig bij het organiseren van de zorg voor je ernstig zieke kind? Of bij het vinden van de best passende zorg? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Noordoost helpt je graag! NIK is een netwerk van ervaren (zorg)professionals. Samen zorgen we ervoor dat je de hulp krijgt waar jouw gezin behoefte aan heeft, nu en later. Niet alleen voor je zieke kind, ook voor jezelf, je partner en broertjes & zusjes. Lees meer

Bel gerust!

Wegwijzer

Wegwijzer

Ben je op zoek naar tips, informatie over geld & regels en verschillende hulploketten in de complexe zorgwereld? De wegwijzer geeft je overzicht.


Wegwijzer
Domeinoverstijgend indiceren

Domeinoverstijgend indiceren

Ben jij ouder van een ernstig ziek kind met een complexe zorgvraag en ben je bezig met een (her)indicatie? Voel je je van het kastje naar de muur gestuurd en heb je hulp nodig?


Neem contact met ons op

Begeleiding thuis bij levensvragen?

 

Als je hoort dat je kind, broer of zus een ongeneeslijke ziekte of aandoening heeft, is er onzekerheid over het nu en straks. Voor al die vragen is er nu begeleiding!


Lees meer

Ervaringen van ouders met NIK Noordoost

Het is echt fijn dat jullie ons helpen de ondersteuning te krijgen die we nodig hebben. De expertise, betrokkenheid en vasthoudendheid van NIK Noordoost heeft ons veel rust gebracht.

- Mariateresa en Michele, ouders van Sofia

Had ik maar eerder geweten dat jullie bestaan, dat had ons gezin een hoop stress gescheeld. 

- Robbrecht en Caecilia, ouders van Jenny

Heb je ook hulp nodig?

Heb je een specifieke vraag over de zorg voor je kind? Heb je hulp nodig bij het organiseren van zorg of ben je gewoon op zoek naar een luisterend oor? Netwerkcoördinator Johannes Verheijden helpt je graag! NIK Noordoost is een van de zeven regionale Netwerken in Nederland. Dus, waar je ook woont, wij zijn er samen voor jou! Wil je weten of NIK Noordoost de juiste regio voor je is, kijk dan naar ons werkgebied.


Contact Johannes
Netwerkcoördinator Johannes Verheijden

Netwerkcoördinator Johannes Verheijden

Netwerkpartners NIK Noordoost

Netwerkpartners NIK Noordoost

NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines o.a.:

 • Ziekenhuizen
 • Huisartsen
 • Artsen voor verstandelijk gehandicapten
 • Paramedici
 • Kinderthuiszorg organistaties
 • Verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen
 • Maatschappelijk werkers
 • Rouw- en verliestherapeuten en geestelijk verzorgers
 • Vrijwilligersorganisaties
 • Het onderwijs
 • Het Centrum Jeugd en Gezin

Meer info over netwerkpartners

Samenwerking met Kinder Comfort Team Groningen

Het Kinder Comfort Team (KCT) van het UMC Groningen is er voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening. Het vervult een belangrijke rol in Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel. De zorg van het KCT is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, aansluitend bij de behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin. Het KCT regelt, organiseert en monitort de zorg rondom kind en gezin en is een vast aanspreekpunt. Het heeft een spilfunctie bij het afstemmen van zorg en informatie tussen ziekenhuis, huisarts, thuiszorg en andere betrokken hulpverleners.

Samenwerking met Kinder Comfort Team Groningen

Download het vernieuwde IZP 3.0

Download het vernieuwde IZP 3.0

Als een kind palliatieve zorg nodig heeft, komt er veel op het gezin af. Kind, gezin en alle betrokken zorgverleners moeten op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en wensen afspraken rondom de zorg, behandeling en kwaliteit van leven en sterven. Deze afspraken en wensen worden vastgelegd in het Individueel Zorgplan. 

Door een IZP te gebruiken kan de zorg thuis, in het ziekenhuis en in de eigen omgeving (zoals bijvoorbeeld op school) goed op elkaar aansluiten. Ook kan de zorg sneller en makkelijker van elkaar worden overgenomen, omdat iedereen goed geïnformeerd is.

Download het vernieuwde IZP en het bijbehorende zakboekje.


Meer info & downloaden

Ervaringsverhalen

Deel je ervaring!

Wij hebben je hulp nodig! Door je verhaal en ervaringen in de zorg voor je ernstig zieke kind te delen in de ervaringsmeter op kindzorgervaring.nl, draag je bij aan het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg in Nederland.
Help je mee?

Deel je ervaring


Benieuwd hoe ouders de zorg voor hun ernstig en ongeneeslijk zieke kind ervaren? Op kindzorgervaring.nl lees je hun verhalen.

Lees de verhalen


Nieuws

2021 was een goed jaar voor NIK Noordoost
communicatie
/ Categorieën: Nieuws

2021 was een goed jaar voor NIK Noordoost

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost heeft in 2021 een goed jaar gehad. Hierbij delen we graag enkele resultaten met u.             

 

Rouw- en verliesbegeleiding

In november en december zagen we binnen ons netwerk een grote toename van het aantal verzoeken voor rouw- en verliesbegeleiding vanuit gezinnen. Alle verzoeken konden gehonoreerd worden vanuit de subsidieregeling Impuls Geestelijke Verzorging. Daarnaast hebben we nieuwe rouw- en verliesbegeleiders uit Overijssel en Fryslan geworven en aangesloten bij ons NIK. Dit omdat we merkten dat enkele van onze huidige begeleidersvolle praktijken hebben tot voorjaar 2022. We zijn blij dat dit gelukt is.

 

Bijeenkomsten NIK NO deelnemers

De vaste bijeenkomsten van NIK Noordoost waren dit jaar online; de tweemaandelijkse lunchbijeenkomsten en de tweemaandelijkse netwerkbijeenkomsten.

Enkele onderwerpen die we behandeld hebben, zijn:

 • Het bespreken van casussen,
 • Het uitwisselen van ontwikkelingen en ervaringen bij onze netwerkleden,
 • scholing,
 • Het Individueel Zorgplan 2.0 project,
 • knelpunten bij de indicatiestelling en m.b.t. het samenwerken met het sociaal domein van sommige gemeenten.

Ook zijn organisaties benoemd die ons netwerk kunnen verrijken. Met deze organisaties is en wordt contact opgenomen. Enkelen van hen worden in 2022 deelnemer van ons NIK en daar zijn we blij mee.

 

NIK kern rond Deventer Ziekenhuis

Er zijn helaas weinig zorgaanbieders in oost Overijssel aangesloten bij NIK Noordoost. Dat heeft te maken met het feit dat ons NIK ooit  is gestart rond het UMC Groningen en vanuit Fryslan. We helpen het Deventer Ziekenhuis dan ook om rond het ziekenhuis een vitaal sub-netwerk van zorgaanbieders te realiseren. Door de druk op de reguliere werkzaamheden in het ziekenhuis, door corona, is deze netwerkontwikkeling verschoven van het najaar van 2021 naar het voorjaar van 2022.

 

Individueel Zorgplan 2.0 project

Relatief veel ouders en zorgprofessionals zijn via NIK Noordoost geworven om in focusgroepen en via surveys hun ervaringen met het Individueel Zorgplan (IZP) te delen. Deze inbreng is verwerkt in het concept IZP 2.0. In 2022 komt het nieuwe zorgplan beschikbaar en worden (aanstaande) gebruikers getraind. Ons NIK heeft een belangrijke rol in de aansturing van dit project en werkt daarin nauw samen met het UMC Groningen.

 

Luister- en deelsessies voor ouders

Met de andere zes NIK zijn 5 x 2 online luister- en deelsessies voor ouders georganiseerd. Ouders waarderen dit bijzonder hoog. Elke keer was er een nieuw thema en er werden volop ervaringen gedeeld  gedurende deze online bijeenkomsten. Het is een beproefd recept waar ouders tips van lotgenoten ontvangen, kennisbronnen door het NIK aangereikt krijgen en hun eigen verhaal kunnen delen - en waar ook echt naar geluisterd wordt. Het aantal deelnemers varieert van vier tot negen per sessie. Deze bijeenkomsten worden in 2022 voortgezet.

 

Deskundigheidsbevordering met het UMC Groningen

In de tweede helft van 2021 heeft onze netwerkcoördinator deelgenomen aan de maandelijkse bijeenkomst van KCT leden van UCMGroningen waar van de nieuwste internationale kennis over kinderpalliatieve zorg – in de breedste zin van het woord – geleerd wordt.

Next Article Uitnodiging inspiratieavond met theatervoorstelling ‘Het zal je kind maar wezen’
Print
972 Beoordeel dit artikel
Geen beoordeling

Login of registreer om commentaar toe te voegen.


Meer informatie?

Websites

Praktische informatie en concrete handreikingen om moed, energie en mooie momenten te kunnen vasthouden on een moeilijke tijd en als het afscheid dichterbij komt. Bekijk de websites Hou me vast, Vergeet me niet en Ik mis je.

logo-hou-me-vastlogo-vergeet-me-nietlogo-ikmisje

"Wat als je kind ongeneeslijk ziek is?"

Een themaboekje over palliatieve zorg voor kinderen en hun gezin. Voor meer informatie over het bestelling van het themaboekje kun je contact opnemen met Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg.

 

Stuur bericht

NIK_Boekje_watalsjekindongeneeselijkziekis_2019