Werk en zorg

Het combineren van zorg voor jouw kind en werk is niet altijd even makkelijk. Naarmate de ziekte vordert of de intensiteit van de zorgvraag van jouw kind toeneemt, zo leert de praktijk, wordt het vinden van een juiste balans tussen zorgen voor jouw kind en werken steeds ingewikkelder. Op deze site zijn verschillende tips voor ouders verzameld die kunnen helpen bij het vinden van de juiste balans en het nemen van het juiste besluit, passend bij de situatie van jullie kind en gezin. Ook vinden ouders hier handreikingen voor het komen tot goede afspraken met de werkgever.

Soms voelt het alsof ik uit elkaar word getrokken. Ik wil bij mijn kind zijn, maar ik wil ook mijn werk niet opgeven.

Zorg-Werk-Leven balanstool
Zorg-Werk-Leven balanstool

Het combineren van de zorg voor jouw kind en daarnaast werken, is niet altijd even makkelijk. Als ouder van een zorgkind loop je een groot risico op overbelasting. Wil je meer inzicht in hoe je hierin een betere balans voor jezelf kunt creëren? Stichting Kind & Ziekenhuis heeft een digitale Zorg-Werk-Leven balanstool ontwikkeld voor ouders. Het doel is om inzicht te krijgen in de situatie, zodat je als ouder beter leert je evenwicht te bewaren of terug te vinden. De tool is gratis beschikbaar op elk gewenst moment. 

Bezoek de website van Kind & Ziekenhuis voor meer informatie:  

https://kindenziekenhuis.nl/project/zorg-werk-leven-balanstool-voor-ouders/

Of lees hier het visiedocument van Zorg-Werk-Leven balans in gezinnen met een zorgkind: https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/10/Visiedocument-Zorg-Werk-Leven-balans.pdf

- Tekst inklappen
Werk en zorg combineren als jouw kind zeer ernstig of ongeneeslijk ziek is
Werk en zorg combineren als jouw kind zeer ernstig of ongeneeslijk ziek is

Of je werk te combineren is met de verzorging van een ernstig of ongeneeslijk ziek kind hangt voor een deel van je situatie af. Maar niet alleen. Je hebt ook te maken met jouw werkgever, die meer of minder begrip heeft voor jullie omstandigheden. Dat is niet altijd gemakkelijk. Op de website van ‘Hou me vast’ vind je handreikingen om de zorg voor jouw kind en je werk te kunnen combineren.

Link: http://www.houmevast.nl/pages.aspx?PageID=3&SubPageID=124&Levl=4

- Tekst inklappen
Werk en zorg combineren als jouw kind nog maar kort te leven heeft
Werk en zorg combineren als jouw kind nog maar kort te leven heeft

Als jouw kind nog maar kort heeft te leven, staat je hoofd waarschijnlijk niet naar werk. De meeste ouders willen het liefst alle tijd met hun kind doorbrengen, nu dit nog kan. Ook kan het zijn dat je werk je juist even de kans geeft om buitenshuis afleiding te zoeken of om je verhaal te doen bij collega’s. Of je je wel of niet ziek meldt, is afhankelijk van de situatie en hoe je hier zelf in staat. Dit is heel persoonlijk en kun je het beste zelf inschatten. Het is fijn als je hierover goed contact hebt met jouw werkgever. Op de website van ‘Vergeet me niet’ vind je handreikingen en tips om het gesprek met jouw werkgever aan te gaan.

Link: http://www.vergeetmeniet.nl/pages.aspx?PageID=3&SubPageID=121&Levl=4

- Tekst inklappen
Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof

Hoewel ouderschapsverlof niet specifiek bedoeld is voor de verzorging van bijvoorbeeld een ziek kind, kun je het er wel voor gebruiken. Op de website van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders lees je hier meer over en aan welke voorwaarden je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Link: https://schouders.nl/kennis-informatie/kennisbank/werk/werk-ouder#ouderschapsverlof

- Tekst inklappen
Zorgverlof
Zorgverlof

Werknemers en broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden hebben recht op zorgverlof. Bijvoorbeeld om hun zieke kind, partner of ouder zorg te geven die nodig is. Of te ondersteunen als zij hulpbehoevend zijn. Als jouw kind ernstig ziek is, kun je kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. De Rijksoverheid heeft uitgebreid beschreven wanneer je zorgverlof kunt aanvragen en hoe je dit moet aanpakken. Ook lees je er wat je kunt doen wanneer jouw werkgever het er niet mee eens is.

Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverlof/vraag-en-antwoord/zorgverlof-aanvragen

- Tekst inklappen
12