Vakantie en Logeren

Geld en regels

De situatie van jouw kind ("zorgvraag") bepaalt bij wie ouders moeten zijn voor het regelen van de vergoedingen voor respijtzorg. Op deze site zijn daarom belangrijke regels en bekostigingsaspecten voor ouders verzameld.

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat of vakantieadressen verbonden aan goede doelen (bijvoorbeeld Villa Pardoes). Aan de meeste vormen van respijtzorg zijn echter kosten verbonden. Deze worden over het algemeen vergoed vanuit de:

  • Zorgverzekeringswet (Zvw, zorgverzekeraar)
  • Wet langdurige zorg (Wlz, zorgkantoor)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, gemeente)
  • Jeugdwet (gemeente)

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en versnipperd. Veel ouders van een ziek kind maken gebruik van verschillende wettelijke kaders en bekostigingssystemen. Om ouders meer inzicht te geven in het zorgstelsel en de mogelijkheden die dit biedt, is hieronder een overzicht van de verschillende wettelijke kaders en de diverse mogelijkheden om zorg te regelen toegevoegd.