School & Opvang

De ontwikkeling van jouw kind vergt meer aandacht van een kinderdagverblijf of school dan een reguliere situatie. Er kan een hoop bij komen kijken om jouw kind op de juiste manier te ondersteunen in een dagverblijf en/of op school. Een vertrouwde plek vinden, waar jouw kind veilig is en zich prettig voelt, is daardoor niet altijd gemakkelijk. Een school wil graag veel informatie van jou om goed in te kunnen schatten wat ze voor jouw kind kunnen betekenen en wat er eventueel aan extra begeleiding nodig is. Dit kost tijd. Daarom hebben wij op deze pagina belangrijke informatie over het regelen van onderwijs en opvang voor zieke kinderen op een rij gezet. 

“Het is steeds zoeken naar de juiste balans tussen beschermen en zelf laten ontdekken.”

Algemene informatie over onderwijs voor zieke kinderen
Algemene informatie over onderwijs voor zieke kinderen

Veel waardevolle informatie over onderwijs voor zieke kinderen is te vinden op deze website speciaal voor ouders en kinderen: http://www.houmevast.nl/pages.aspx?PageID=3&SubPageID=122&Levl=4

- Tekst inklappen
Werk en zorg combineren als jouw kind nog maar kort te leven heeft
Werk en zorg combineren als jouw kind nog maar kort te leven heeft

Als jouw kind nog maar kort heeft te leven, staat je hoofd waarschijnlijk niet naar werk. De meeste ouders willen het liefst alle tijd met hun kind doorbrengen, nu dit nog kan. Ook kan het zijn dat je werk je juist even de kans geeft om buitenshuis afleiding te zoeken of om je verhaal te doen bij collega’s. Of je je wel of niet ziek meldt, is afhankelijk van de situatie en hoe je hier zelf in staat. Dit is heel persoonlijk en kun je het beste zelf inschatten. Het is fijn als je hierover goed contact hebt met jouw werkgever. Op de website van ‘Vergeet me niet’ vind je handreikingen en tips om het gesprek met jouw werkgever aan te gaan.

Link: http://www.vergeetmeniet.nl/pages.aspx?PageID=3&SubPageID=121&Levl=4

- Tekst inklappen
Verpleegkundig kinderdagverblijf
Verpleegkundig kinderdagverblijf

‘Een verpleegkundig kinderdagverblijf is een dagverblijf waar kinderen van 0-5 jaar met (complexe) medische problematiek en kinderen met een somatisch gerelateerde beperking terecht kunnen. Het doel is een omgeving te creëren waar kinderen ondanks hun ziekte of beperking kind kunnen zijn.’ Voor meer informatie over verpleegkundig kinderdagverblijven, bezoek de website van Branchevereniging Integrale Kindzorg: https://www.binkz.nl/secties/verpleegkundig-kinderdagverblijven.

 

Ben je opzoek naar een verpleegkundig kinderdagverblijf in de buurt? Kijk dan op Zorg in uw buurt: https://www.kinderpalliatief.nl/zorg-in-uw-buurt#LiveTooltip%5BKinderzorghuis%5D

 

 

- Tekst inklappen
Medisch Kinderdagverblijf (MKD)
Medisch Kinderdagverblijf (MKD)

Een medisch kinderdagverblijf (MKD) biedt dagopvang voor kinderen met ernstige ontwikkelingsproblemen. Het heet ook wel dagbehandeling jonge kind (DJK). Voor meer informatie, kijk op: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/opvang-dagbesteding-jeugd/medisch-kinderdagverblijf

- Tekst inklappen
(opvang) Kinderdagcentrum (KDC)
(opvang) Kinderdagcentrum (KDC)

Een kinderdagcentrum biedt begeleiding, behandeling en zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Het heet ook wel orthopedagogisch dagcentrum (ODC). Voor meer informatie, kijk op: https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/opvang-dagbesteding-jeugd/dagbesteding-jeugd

- Tekst inklappen
1234