Behandelkeuzes

Geld en Regels

Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor jouw kind is als het ziek is? Moet er rekening worden gehouden met jouw mening? In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is dit allemaal geregeld. In die wet staat dat je altijd recht hebt op informatie en dat de arts voor elk onderzoek en voor elke behandeling toestemming moet vragen. Of alleen jullie als ouders toestemming moet geven bij beslissingen, of dat jullie dat samen met jullie kind dienen te doen, of alleen jullie kind, hangt van de leeftijd en de mate van wilsbekwaamheid van jullie kind af.